SEO strategie

Wil jij hoger in Google en de andere zoekmachines komen? Een goed uitgedachte SEO-strategie mag dan zeker niet ontbreken. Seeders helpt bij het uitdenken, opstellen en uitvoeren van jouw eigen SEO-strategie. Waarbij het overkoepelende doel natuurlijk is om met de juiste zoekwoorden te scoren in de organische zoekresultaten. Wanneer de website eenmaal hoge posities heeft gescoord in de organische zoekresultaten, betaal je hier namelijk niet extra voor, zoals bij SEA. Kortom, met een gedegen SEO-strategie haal je dagelijks relevante bezoekers naar je website zonder overbodige advertentiekosten.

Seeders is gespecialiseerd in linkbuilding en SEO. Neem contact op met één van onze SEO-specialisten en bespreek de mogelijkheden voor een SEO-strategie op maat.

Vraag een SEO quickscan aan

Laat ons helpen met het optimaliseren van jouw SEO-strategie. Vraag eerst een gratis SEO quickscan aan!

  Waarom is een SEO-strategie belangrijk?

  Een uitgedacht plan met concrete doelen zorgt voor focus. Wat wil je bijvoorbeeld bereiken met SEO: meer bezoekers en omzet? En welke stappen zijn dan eigenlijk nodig? Door deze en andere vragen te beantwoorden ontstaat er inzicht in de gewenste SEO-doelen. Echter mag hierbij een zoekwoorden- en marktonderzoek niet ontbreken. Wie is de doelgroep van jouw website en welke zoekopdrachten gebruiken zij? Het afstemmen van jouw SEO-doelen met de doelgroep heeft een aantal voordelen. Je zorgt niet alleen voor meer relevante bezoekers, maar juist voor bezoekers die converteren. Dit betekent meer klanten en dus meer omzet. Maak ook jouw website aantrekkelijk voor klanten en kies voor een SEO-strategie

  Zoekmachine optimalisatie voordelen

  Hoe belangrijk is SEO? Een vraag die veel aan ons wordt gesteld. Zoekmachine optimalisatie kent vele voordelen, die vrijwel meteen duidelijk maken waarom een SEO-strategie nou echt belangrijk is. Maak zelf de afweging en bekijk hieronder de belangrijkste voordelen.

  waarom-is-een-seo-strategie-belangrijk

  Hogere posities in de zoekmachines

  Het hebben van hogere posities in de zoekmachines betekent meer bezoekers. Hierbij gaat het om de eerste pagina, en dan specifiek de top 10 posities. Deze posities ontvangen namelijk daadwerkelijk bezoekers. Wil je echt het verschil maken? Dan mag een positie in de top 3 niet ontbreken, deze websites krijgen het leeuwendeel van de bezoekers.

  Betere concurrentiepositie

  Steeds meer bedrijven zijn online actief, waardoor het online marktaandeel steeds belangrijk is geworden. Zoekmachine optimalisatie helpt om betere posities te krijgen dan concurrenten, waardoor het online marktaandeel zal gaan groeien.

  Meer klanten en omzet

  Meer bezoekers, mits relevant, betekent meer converterende klanten en dus meer omzet. Een toename van het aantal klanten zorgt vanzelfsprekend weer voor meer omzet.

  Betaalbaar

  In tegenstelling tot Google Ads, waarbij je per bezoeker betaald, is SEO als langetermijnstrategie erg interessant. Het uitdenken, opstellen en uitvoeren van een SEO-strategie vereist in het begin de nodige inspanningen. Echter wanneer de basis staat, worden de inspanningen minder en het resultaat hoger. Wanneer de website goed vindbaar is weten bezoekers de weg. Zo ontstaat er een consistente bezoekersstroom, waarbij je niet per klik hoeft te betalen. De terugverdientijd van een SEO-strategie is dan ook wat langer dan die van een SEA-strategie.

  Wil je een gesprek met één van onze SEO experts?

  SEO gesprek aanvragen

  experts-seo-seeders

  Wat is zoekmachine optimalisatie?

  SEO is een afkorting voor Search Engine Optimization, wat in het Nederlands zoekmachine optimalisatie betekent. Hierbij worden websites zodanig geoptimaliseerd dat deze hoger scoren in de organische zoekresultaten. De organische zoekresultaten zijn gratis, je betaalt in tegenstelling tot Google Ads (SEA) dan ook geen kosten per klik. Daarentegen zijn er wel diverse SEO-factoren die de nodige inspanningen vereisen. Deze factoren maken het mogelijk dat de webpagina’s van je website op de juiste zoekwoorden worden gevonden. Aangezien er meer dan 200 factoren zijn, die de zoekmachine ranking (positie) van een webpagina bepalen, hanteert Seeders de volgende 3 categorieën: Techniek, Content en Autoriteit. Onderstaand gaan we wat dieper in op deze drie SEO-pijlers.

  top-ranking-in-google-linkbuilding-600x530

  Techniek (on-page)

  De techniek van een website kun je vergelijken met de bouw van een huis. Wanneer de fundering niet goed is zal de bouw stagneren, ontstaan er scheuren in de muren en zal uiteindelijk het huis instorten. Bij een website werkt het niet veel anders, hoe beter de fundering hoe hoger de posities in de zoekresultaten. Als onderdeel van onze SEO-strategie voeren wij een technische analyse van je website uit. Met behulp van deze analyse worden de technische verbeterpunten inzichtelijk gemaakt. Op basis van de gevonden punten en het bijbehorend door ons opgesteld implementatieplan, worden de nodige optimalisaties in goed overleg uitgevoerd.

  Content (on-page)

  Dagelijks worden er vele vragen gesteld aan zoekmachines. Voor het beantwoorden van deze vragen is content nodig. Denk hierbij aan tekst, afbeeldingen en videos. Dit is niet zomaar content, maar SEO-content. Hiermee bedoelen we dat deze content is geoptimaliseerd voor specifieke zoekwoorden. Bij het creëren van SEO-content wordt er daarom eerst een zoekwoorden onderzoek uitgevoerd. De belangrijkste zoekwoorden worden vervolgens weer meegenomen in een contentplan, waarin duidelijk wordt welke content er specifiek nodig is.

  Autoriteit (off-page)

  Wanneer de on-page SEO-werkzaamheden grotendeels zijn uitgevoerd, is het tijd voor de off-page SEO-werkzaamheden. Bij deze werkzaamheden staat de autoriteit van een website centraal. Deze autoriteit bestaat uit het aantal kwalitatieve en relevante links, die van andere websites naar jouw website verwijzen. Naarmate het aantal links toeneemt, stijgt de autoriteit en dus ook de positie van de eigen website in de zoekresultaten. Hoe kom je nu aan deze links? Een manier is het toepassen van linkbuilding; het werven van links van andere websites die verwijzen naar jouw website. Aangezien linkbuilding tijdsintensief is, de nodige specialistische skills vereist en pas op lange termijn het gewenste resultaat geeft; is uitbesteden vrijwel altijd de beste oplossing.

  Wil je een gesprek met één van onze SEO experts?

  SEO gesprek aanvragen

  experts-seo-seeders

  SEO-strategie Seeders

  Seeders heeft jaren ervaring met SEO en weet als geen ander hoe belangrijk een SEO-strategie is. Bij het uitdenken, opstellen en uitvoeren van een SEO-strategie houden we rekening met de volgende componenten:

  Zoekwoorden onderzoek: onderzoek naar de meest relevante zoekwoorden voor de website, rekening houdend met zoekvolume en concurrentie.

  Nulmeting: wat zijn de huidige posities van de gekozen zoekwoorden? Dit is erg belangrijk om het effect van de SEO-strategie goed te kunnen meten. Naast posities wordt er ook rekening gehouden met het huidige aantal bezoekers, het zoekgedrag binnen de website en het aantal conversies.

  KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren) en doelstellingen: op basis van de uitgevoerde analyses en uitkomsten, worden er in overleg KPI’s en doelstellingen geformuleerd. Denk hierbij aan specifieke zoekwoordposities, toename in bezoekers of een toename in de omzet. Deze KPI’s en doelstellingen worden tijdens de uitvoering van de SEO-strategie bijgehouden, zodat bijsturing tijdig mogelijk is.

  Planning: de KPI’s, doelstellingen en werkzaamheden worden opgenomen in een SEO-plan. Dit plan is nodig voor een goede uitvoering van de SEO-werkzaamheden en beslaat een periode van ongeveer een half jaar. Hierbij zijn de werkzaamheden per maand gespecificeerd.

  SEO-techniek: met behulp van tooling en de nodige expertise worden de technische verbeteringen inzichtelijk gemaakt. Voor deze technische verbeteringen worden concrete oplossingen bedacht, een implementatieplan opgesteld en in goed overleg uitgevoerd. Dit gebeurt veelal in samenwerking met de webbouwer.

  SEO-content: gaat het om een nieuwe website, dan wordt er een volledig contentplan opgesteld. In dit contentplan wordt aangegeven welke content wordt geschreven, voor welke pagina de content is bedoeld en wanneer de uitvoering hiervan is. Beschikt de website over bestaande content, dan wordt deze content SEO-proof gemaakt.

  SEO-autoriteit: op basis van de belangrijkste zoekwoorden en landingspagina’s wordt er een linkbuilding campagne opgezet. In dit geval wordt de autoriteit, het huidige linkprofiel en aantal gebouwde links bijgehouden in diverse tooling.

  Maandelijkse rapportages: de uitgevoerde SEO-werkzaamheden en resultaten worden maandelijks gerapporteerd naar de klant. Daarnaast worden iedere maand de gestelde KPI’s en doelstellingen besproken, zodat tijdig bijsturen mogelijk is. Tenslotte is de uitvoering van een SEO-strategie een doorgaand proces: Plan, Do, Check en Act (PDCA-cyclus, kwaliteitscirkel Deming). Nieuwe SEO-doelen blijven stellen, deze uitvoeren, monitoren en tijdig actie ondernemen.